Capítol Matemáticas en la educación primaria
RESUM CAPíTOL

Els infants de 6 a 12 anys comencen a interioritzar, de manera progressiva i amb l’ajut dels seus mestres, diverses competències bàsiques, entre les quals hi ha la competència matemàtica. Aquest capítol se centra en aquest concepte pels matisos que aporta a la manera d’entendre els aprenentatges matemàtics que s’aspira a promoure per mitjà de l’educació escolar, i sobretot per l’avenç que suposa en la manera de plantejar, afrontar i buscar solucions a problemes educatius. Les cinc experiències d’aula que s’il·lustren posen en relleu diferents maneres d’operativitzar el desenvolupament de la competència matemàtica en els tres cicles d’educació primària.FORMATS DISPONIBLES
5.99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre
Cada capítol, centrat en una etapa educativa, suggereix com crear i gestionar entorns d’aula motivadors tant per a l’alumnat com per al professorat. Es recullen, així, en aquestes pàgines, diferents experiències d’aula que plantegen qüestions relatives a l’ús del context real en el desenvolupament de pràctiques matemàtiques escolars; al paper dels valors i les emocions en l’aprenentatge matemàtic d’alumnes de diferents edats; als canvis en l’ensenyament de continguts matemàtics específics quan es dóna prioritat al diàleg; a la influència de les noves tecnologies en les formes de participació i comunicació o a la necessitat de relacionar disciplines treballades habitualment per separat. En tots el casos, se tracta de qüestions de gran rellevància teòrica que en aquest llibre es mostren d’una manera concreta i amena amb la doble finalitat d’aportar recursos i generar reflexions sobre la pròpia pràctica professional. Més enllà de la identitat de cada etapa educativa i de les particularitats de l’educació matemàtica en unes i altres edats, s’aposta per una visió integrada dels principis que tenen en comú les etapes d’infantil, primària, secundària i educació superior.

Llibre disponible per capítols
INDICE