Capítol Matemáticas en la educación secundaria
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenten reflexions a l’entorn de l’ensenyament de les matemàtiques a l’etapa 12-18. En primer lloc, se centra en qüestions sobre el desenvolupament del pensament crític i sobre les possibilitats de l’activitat matemàtica com a promotora d’aquest pensament en entorns d’escolarització formal. Ens preguntem fins a quin punt l’educació matemàtica pot contribuir a crear un ambient d’aprenentatge propi per a la formació del pensament crític. En segon lloc, es recullen cinc experiències d’aula que serveixen per il·lustrar aspectes bàsics dels processos de formació del pensament crític al llarg de les etapes d’ensenyament secundari obligatori (12-16) i de batxillerat (16-18).FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre

Cada capítol, centrat en una etapa educativa, suggereix com crear i gestionar entorns d’aula motivadors tant per a l’alumnat com per al professorat. Es recullen, així, en aquestes pàgines, diferents experiències d’aula que plantegen qüestions relatives a l’ús del context real en el desenvolupament de pràctiques matemàtiques escolars; al paper dels valors i les emocions en l’aprenentatge matemàtic d’alumnes de diferents edats; als canvis en l’ensenyament de continguts matemàtics específics quan es dóna prioritat al diàleg; a la influència de les noves tecnologies en les formes de participació i comunicació o a la necessitat de relacionar disciplines treballades habitualment per separat.

En tots el casos, es tracta de qüestions de gran rellevància que  mostren d’una manera concreta i amena amb la doble finalitat d’aportar recursos i generar reflexions sobre la pròpia pràctica professional. 


Llibre disponible per capítols
INDICE