Capítol Matemáticas en la educación superior
RESUM CAPíTOL

L’educació superior és un concepte molt ampli que, en aquest capítol, es mira parcialment des de la perspectiva donada pels estudis de formació del professorat. En primer lloc, es discuteixen quines són algunes de les competències professionals necessàries en la formació del professorat de matemàtiques en les diferents etapes escolars, i com s’ha d’operativitzar el treball d’aquestes competències a l’aula universitària o als cursos i seminaris de formació permanent. A continuació, es compilen cinc experiències centrades en qüestions de formació inicial i permanent amb grups d’estudiants i professors de diversos llocs geogràfics. Es tracta d’experiències que destaquen la pràctica reflexiva i la reflexió sobre la pròpia pràctica com a elements clau del desenvolupament i la capacitació professional.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre

Cada capítol, centrat en una etapa educativa, suggereix com crear i gestionar entorns d’aula motivadors tant per a l’alumnat com per al professorat. Es recullen, així, en aquestes pàgines, diferents experiències d’aula que plantegen qüestions relatives a l’ús del context real en el desenvolupament de pràctiques matemàtiques escolars; al paper dels valors i les emocions en l’aprenentatge matemàtic d’alumnes de diferents edats; als canvis en l’ensenyament de continguts matemàtics específics quan es dóna prioritat al diàleg; a la influència de les noves tecnologies en les formes de participació i comunicació o a la necessitat de relacionar disciplines treballades habitualment per separat.

En tots el casos, es tracta de qüestions de gran rellevància que  mostren d’una manera concreta i amena amb la doble finalitat d’aportar recursos i generar reflexions sobre la pròpia pràctica professional. 


Llibre disponible per capítols
INDICE