Article Materiales a examen: Cocina de cuentos
RESUM ARTICLE

En el present article s’hi valora la seqüència didàctica Cocina de cuentos, una proposta presentada en suport digital per ser treballada en grups del Programa de Millora de l’Aprenentatge i Rendiment (PMAR) de tercer i quart d’ESO. Aquesta activitat també podria ser adaptada a sisè de primària o al primer cicle de secundària. Treballa aprenentatges i continguts propis de l’àmbit lingüístic i social, en especial aquells que es relacionen amb el bloc d’educació i literatura.

 FORMATS DISPONIBLES
4,99 €