Capítol Materiales didácticos y «utillaje profesional» en la animación y dinamización sociocultural. Una visión del estado de la cuestión
RESUM CAPíTOL

L’animació i la dinamització sociocultural es constitueixen com un camp extraordinàriament heterogeni d’activitats i pràctiques. Els contextos en què es produeixen i les activitats que impliquen poden ser d’una gran varietat. Els materials utilitzats en aquestes accions també poden ser, en conseqüència, molt diversos. Com es veurà en aquest capítol, parlar de materials didàctics pot no ser gaire precís en aquest àmbit, de manera que es fa necessari concretar exactament quin tipus de materials són o quines característiques tenen els que es faran servir, viuran o crearan majoritàriament en els processos d’ASC.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Característiques, possibilitats, experiències concretes de disseny i ús de materials i recursos didàctics en contextos comunitaris on es desenvolupen processos educatius. Com es constitueixen en un mitjà útil per afavorir processos d'aprenentatge. Inclou experiències en diferents àmbits: educació intercultural, museus, educació de persones adultes, animació i dinamització sociocultural, salut, municipi, biblioteca, videojocs i educació ambiental. Aquest llibre ens permet obtenir informació de primera mà i una visió àmplia sobre com els recursos poden ajudar a la mediació educativa en els diferents contextos que tracten.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Consideraciones generales
Parte II: Experiencias en distintos ámbitos