Capítol Materiales digitales para la enséñanza de las Ciencias sociales
RESUM CAPíTOL

El capítol comença abordant les definicions i característiques principals d’alguns recursos útils per a l’ensenyament de les ciències socials, com ara els llibres de text digitals, els recursos multimèdia, els jocs, els videojocs i les webquestes o els espais d’escriptura cooperativa. Seguidament es detallen diversos portals i llocs web especialitzats en recursos didàctics de ciències socials, i se’n presenten altres de més especials com enciclopèdies, bases de dades geogràfiques o cartografia i hemeroteques. A més, s’exposen uns quants recursos per a la investigació en la didàctica de les ciències socials. El capítol acaba amb un apartat de referències bibliogràfiques.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest volum és un compendi complet de propostes pràctiques per a l’ensenyament de la Història i la Geografia. Respecte al conjunt de l’ensenyament de les Ciències socials, s’inclouen diversos capítols que aborden les activitats i les propostes innovadores en el treball didàctic, incorporant exemples i recursos que poden ser útils en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Es dedica un capítol a mostrar com pot introduir-se l’alumnat de batxillerat en la indagació i en la simulació de l’activitat del científic social. Per acabar, el lector trobarà diversos capítols amb recursos bibliogràfics, digitals i estadístics, que constitueixen fonts imprescindibles per a la preparació de les classes.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 1. Ideas para la clase de Historia
Parte 2. Trabajos de simulación del científico social
Parte 3. Recursos para la enseñanza de las Ciencias sociales
Parte 4. El prácticum