Llibre Materiales y recursos didácticos en contextos comunitarios
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa
EAN: 978-84-7827-930-2
AUTORS
Barandica Pairet, Esteve / Castiello Costales, José Mª / Comín Oliveres, Maria / Díaz Acosta, Raúl / Fernández Indiano, María Dolores / García-Romeral Pérez, Carlos / González Alfaya, María Elena / González Faraco, Juan Carlos / Gros Salvat, Begoña / Heras i Trias, Pilar / Llorente Puerta, María Jesús / Lobo Morán, Juana / Majado Freile, Flor / Martínez Bonafé, Jaume / Marzal García-Quismondo,Miguel A / Moreno Díaz, Juan Manuel / Parajó Naveira, Diego / Pose Blanco, Ana María / Ramón Jiménez, Inmaculada / Reigosa Carreiras, Antonio / Riveiro Olveira, Sofía / Rodríguez Abella, Xosé Manuel / Rodríguez Paz, Wilme F. / Rodríguez Quintans, Sandra / Rodríguez Rodríguez, Jesús / Rodríguez Rodríguez, Margarita / Sánchez-Navarro, Jordi / Serrat Antolí, Núria / Viche Gonzalez, Mario / Zapico Barbeito, María Helena / Aguilar Idáñez, Mª José / Aranda Juarez, Daniel / Area Moreira, Manuel
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
24,00 €
22,80 €
16,90 €
16,06 €
Resum del llibre
Característiques, possibilitats, experiències concretes de disseny i ús de materials i recursos didàctics en contextos comunitaris on es desenvolupen processos educatius. Com es constitueixen en un mitjà útil per afavorir processos d'aprenentatge. Inclou experiències en diferents àmbits: educació intercultural, museus, educació de persones adultes, animació i dinamització sociocultural, salut, municipi, biblioteca, videojocs i educació ambiental. Aquest llibre ens permet obtenir informació de primera mà i una visió àmplia sobre com els recursos poden ajudar a la mediació educativa en els diferents contextos que tracten.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Consideraciones generales
Parte II: Experiencias en distintos ámbitos