Capítol Materialesdidácticos en los museos, un recurso para la dinamización comunitaria. Una visión des estado de la cuestión
RESUM CAPíTOL

L’assumpció de les seves possibilitats educatives, així com el seu interès per obrir-se i arribar al públic, fa que els museus es plantegin un departament didàctic, el Departament d’Educació i Acció Cultural (DEAC), com a reflex de les funcions que exerceix: d’instrument d’ensenyament (acció educativa) i d’institució cultural. Des d’aquest departament es planifiquen les programacions i activitats educatives, destinades a donar a conèixer les exposicions, i també el mateix museu. Hi apareix un nou perfil professional: l’educador del museu. Aquest capítol se centra en la didàctica aplicada als museus i en els tipus, funcions i classificació dels materials educatius que elaboren.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Comunitaria y Socioeducativa

Resum del llibre
Característiques, possibilitats, experiències concretes de disseny i ús de materials i recursos didàctics en contextos comunitaris on es desenvolupen processos educatius. Com es constitueixen en un mitjà útil per afavorir processos d'aprenentatge. Inclou experiències en diferents àmbits: educació intercultural, museus, educació de persones adultes, animació i dinamització sociocultural, salut, municipi, biblioteca, videojocs i educació ambiental. Aquest llibre ens permet obtenir informació de primera mà i una visió àmplia sobre com els recursos poden ajudar a la mediació educativa en els diferents contextos que tracten.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Consideraciones generales
Parte II: Experiencias en distintos ámbitos