Article Materials a examen: Via Litterae
RESUM ARTICLE

Es valora el projecte Via Litterae, un material que és més que una seqüència didàctica. Es tracta d’un ampli projecte de treball en suport digital que ha estat treballat a tercer i quart d’ESO. A causa de la seva versatilitat, també podria ser adaptat a unes altres situacions, continguts o cursos. Treballa continguts de la matèria de llengua castellana i literatura relacionats amb diversos blocs curriculars.FORMATS DISPONIBLES
1,71 €