Capítol Me gusta escribir, me gusta leer: una propuesta para educación primaria
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol veiem com nens i nenes de cinquè curs de primària es vinculen amb la literatura. Sobre aquest tema, és evident que no n'hi ha prou amb disposar de textos per afavorir que l'estudiantat en faci ús. És necessari que, a més, es vinculin amb, almenys, un adult plenament involucrat que exerceixi com a model de lector, de subjecte que acudeix a la lectura amb passió i lliurament, amb autèntic afany de gaudi. És així com en aquesta classe s'aconsegueix que la totalitat dels alumnes i les alumnes facin del llegir una activitat buscada i esperada, on el cinema intervé per potenciar l'aprenentatge de la lectura i on la producció de textos és un acte carregat d'entusiasme.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Quin tipus de processos didàctics s’han de dur a terme a l’aula per promoure l’ús de la lectura i de l’escriptura dels estudiants? Com generar situacions que afavoreixin la reflexió sobre el que es llegeix i s’escriu? Quin paper té l’intercanvi entre els estudiants? I el rol del docent? Amb quins textos s’ha de treballar a l’aula? Aquest llibre proposa algunes alternatives que responguin a aquest tipus d’inquietuds docents.

Per altra banda, és freqüent que es consideri que algunes premisses i alguns criteris bàsics de la didàctica de la lectura i l’escriptura tenen vigència, exclusiva o particularment, a l’inici de l’escolaritat. Aquí s’han seleccionat, a més a més d’educació infantil, experiències en diferents cicles de primària, secundària, treballs amb grups d’integració i nens amb necessitats educatives especials. El propòsit és verificar que aquestes premisses són vàlides al llarg de tota l’escolaritat i a les seves diferents modalitats i característiques.


Llibre disponible per capítols
INDICE