Capítol Memorias e historias de vida
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol posa l'accent en la importància que tenen les percepcions dels testimonis, enteses com a fonts primàries, per entendre un determinat fet o una situació històrica. Aquesta memòria de les persones la podem recollir, consultar o contrastar de maneres molt diferents: entrevistes, qüestionaris, quaderns, llibres de memòries. Per tant, el ventall de possibilitats sobre aquest tema és molt ampli i la utilització de la memòria, entesa fins i tot en clau de recuperació de la memòria, pot ser útil a les aules: per si mateixa (en clau metodològica) o per documentar un determinat fet o període històric.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Íber

Resum del llibre
La Guerra Civil espanyola va ser una guerra llunyana de la primera meitat del segle passat, de la qual ja pràcticament no en queden testimonis directes. Tanmateix, el conflicte continua sent motiu de controvèrsia i de debats apassionats. Aquest llibre ofereix instruments, recursos i opcions per aproximar el tractament de la Guerra Civil a les aules de secundària mitjançant una praxi científica i disciplinària de la història. A més a més, els autors han optat per una proposta orientativa oberta i polivalent que segueix una lògica metodològica i temàtica no necessàriament cronològica que, sens dubte, ajudarà en les tasques del professorat.

Llibre disponible per capítols
INDICE