Capítol ¿Mensajes publicacitarios o nutricionales? Esa es la cuestion
RESUM CAPíTOL

La publicitat és un dels factors més influents en la psicologia de l'alimentació humana i donada la seva capacitat persuasiva pot ser determinant en el consum d'un producte, particularment en el cas dels infants, perquè pot generar hàbits i patrons de consum lligats als missatges publicitaris deixant de costat la informació nutricional de l'envàs. El professorat d'educació infantil té un paper rellevant en l'educació alimentària dels menors de 3 a 6 anys. Aquest professorat pot col·laborar amb dietistes-nutricionistes per dissenyar estratègies d'educació nutricional en aquestes edats. Amb la proposta formativa que es presenta pretenem que l'alumnat determini el tipus de missatges que apareixen a l'envàs, i conèixer la competència que tenen els futurs educadors per destriar entre missatges nutricionals i publicitaris. Per això s'han identificat tots els elements informatius presents en un envàs alimentari (text, gràfic, taules i dades numèriques) seguint la metodologia de Girón Gambero, Blanco López i Lupión Cobos (2014) modificada per classificar-los com a informació nutricional, declaració saludable, declaració nutricional o publicitat segons el Reglament Europeu 1169/2011.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre mostra un enfocament nou centrat en el tractament de problemes de la vida diària com a eix estructurador de les propostes d'ensenyament de les ciències, mitjançant les quals es pretén que els estudiants millorin la comprensió d'aquests problemes i les seves capacitats per prendre decisions sobre aquests, aspectes clau de les seves competències.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tranferencia a aulas de secundaria y bachillerato
Parte II: Transferencia a las aulas universitarias de grados de ciencia e ingeniería
Parte III: Transferencia a la formación inicial del profesorado
Parte IV: Transferencia al profesorado en activo