Capítol Método de proyectos
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es tracta d’una manera clara i precisa l’origen del mètode de projectes (Kilpatrick) i la seva fonamentació teòrica, se’n revisa l’evolució i se’n destaquen les competències específiques i més adequades, a la vegada que es proposen pautes per aplicar-lo a l’aula i afavorir, així, l’aprenentatge per competències. Es tanca el capítol amb diversos exemples aplicats a cada etapa i des de l’enfocament de diverses àrees curriculars.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

El repte que planteja un ensenyament de competències per a la vida presenta dos desafiaments: el de la necessitat que els continguts d’aprenentatge s’aprenguin de manera funcional i el de la introducció de continguts relacionats amb l’àmbit personal, interpersonal i social.

Tenint en compte aquestes premisses, s’han seleccionat deu mètodes amb l’objectiu de donar una visió global de les diferents possibilitats d’afrontar els processos d’ensenyament a l’aula.

Per a cadascun dels mètodes se’n revisa l’evolució, les competències més adequades i les pautes per aplicar-los a l’aula i afavorir així l’aprenentatge competencial de l’alumnat. Després de l’anàlisi de cada mètode, es faciliten exemples aplicats a cada etapa des de diverses àrees curriculars.


Llibre disponible per capítols
INDICE