OBERT   LLEGIR
Capítol Metodología de la investigación
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol descriu la metodologia utilitzada en la recerca sobre la competència comunicativa i digital feta als estudiants que inicien els estudis del grau de Magisteri en Educació Primària, mitjançant l’aplicació del programa formatiu Affective eLearning+. S’hi recull la població i mostra seleccionades, l’instrument de mesura triat, el càlcul de la fiabilitat i validesa de les escales relatives a la competència comunicativa i la digital, els objectius i hipòtesis de la recerca formulades i l’anàlisi de dades obtingudes després de la realització dels estudis descriptius previs i els estudis quasi experimentals relatius a les competències comunicatives i digitals.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

El llibre posa de manifest com la competència comunicativa s’estudia des d’una perspectiva teòrica, generant mancances en l’àmbit sociolingüístic, en la utilització de registres adequats o en la construcció morfosintàctica de textos. De la mateixa manera, es fa palès com les tecnologies s’han orientat cap al que és merament tecnològic, obviant-ne la utilitat social i pedagògica. També analitza les conseqüències que tenen aquestes mancances al mateix temps que considera, ja des de l’àmbit de la pràctica, quins efectes té l’aplicació d’un programa específic (Affective e-Learning+) en la millora del seu acompliment.
Llibre disponible per capítols
INDICE