Capítol Metodología de la investigación en drogas y escuela
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s'expliquen els diferents aspectes de la metodologia seguida en la recerca per situar-se adequadament davant les dades que s'exposen en els diferents capítols. En concret es desenvolupen les característiques corresponents a l'instrument de recollida de dades, el qüestionari emprat, la definició de l'univers i la mostra seleccionada, la descripció del treball de camp dut a terme i l'anàlisi de les dades realitzada, finalitzant amb una proposta de tipologia de consum sobre la qual es treballa a l'IDD des de fa ja diversos anys. Així mateix, es descriu la procedència de les escales utilitzades, tant per mesurar les conductes desadaptades com per mesurar algunes de les variables que constitueixen factors de risc.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre, fruit d'una extensa recerca duta a terme per l'equip de recerca de l'Institut Deusto de Drogodependències (IDD), ofereix dades que ajuden a dimensionar conductes de risc adolescent com ara el consum de drogues, l'assetjament escolar, les conductes antisocials, el joc i les apostes, l'abús de les TIC i la violència de gènere, aportant alhora idees per comprendre-les que permeten noves possibilitats d'intervenció que afavoreixin el trànsit a la vida adulta amb un risc menor.

Adreçat fonamentalment a professionals de l'àmbit de la prevenció i la intervenció social que tenen relació amb persones adolescents.


Llibre disponible per capítols
INDICE