Capítol Metodología didáctica
RESUM CAPíTOL

En este capítulo intentaremos aportar respuestas argumentadas a la pregunta: «¿cómo enseñar?». Partiremos, en primer lugar, de la conveniencia de que el docente interiorice un estilo didáctico reflexivo del que surja la conciencia de método, tanto antes, durante, como después de la aplicación práctica del mismo. Después se analizará una batería de métodos contextualizados en el aula de música que pretende recorrer el continuo de las diversas opciones de enseñanza de los contenidos del currículo de música.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Eufonía

Resum del llibre
El "saber" pedagògic teòric i el "saber fer" aplicat són dos tipus de coneixement imprescindible i inseparable que han de confluir i retroalimentar-se per aconseguir bones pràctiques i una educació musical de qualitat. L'aprenentatge per competències, la interpretació i la creativitat a l'aula, l'ús de les noves tecnologies i una experiència musical pràctica i vivenciada per tot l'alumnat són objectius que s'han de plasmar a la realitat de l'aula i transcendir-la. Una realitat que el docent ha de saber gestionar hàbilment amb els seus alumnes mitjançant un "afecte-efectiu", construint-se un perfil de competències professionals que donin resposta a les demandes singulars de l'ensenyament secundari-obligatori i de la tipologia del seu alumnat adolescent.

Llibre disponible per capítols
INDICE