Capítol Metodología
RESUM CAPíTOL

El PRE es caracteritza perquè fa servir una metodologia activa i participativa, que busca la implicació del nen en el seu procés educatiu, entenent que ell és el protagonista. Així doncs, amb aquesta metodologia es pretén que aprengui a aprendre, mitjançant un aprenentatge significatiu, partint dels coneixements que ja té adquirits i, així, poder arribar a uns nous coneixements, construïts per si mateix. Aquest capítol presenta les tres fases en què es desenvolupa el PRE (diagnòstic, intervenció i avaluació), i se centra en la metodologia del programa, els espais, clima i materials necessaris per al desenvolupament d’activitats, així com l’organització, normes de funcionament i convivència i les tècniques més rellevants que es duen a terme.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

El Programa de Reforç Educatiu que es presenta es fonamenta en diferents models pedagògics, concretament en els models constructivista, sistèmic i cognitiu-conductual i permet aplicar-los en entorns educatius, mitjançant una proposta detallada d’objectius, competències dels professionals i un conjunt d’activitats dissenyades a partir de tres dimensions (física, cognitiva i emocional). Aquest programa vol donar resposta a la integralitat del desenvolupament de nens i nenes mitjançant orientacions metodològiques i accions avaluatives.


Llibre disponible per capítols
INDICE