FORMATS DISPONIBLES
20,00 €
19,00 €
14,00 €
13,30 €
Resum del llibre

S'analitza com l'ús del joc a l'aula pot ser un potent aliat per aconseguir la personalització de l'aprenentatge i incorporar els diferents ritmes, interessos i capacitats de l'alumnat en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

A més, ofereix una anàlisi de diverses metodologies: els ambients d'aprenentatge, les caixes d'aprenentatge (aprenentatge basat en reptes), l'aprenentatge basat en el joc, la ludificació i els paisatges d'aprenentatge.

Finalment, es presenten exemples de bones pràctiques dutes a terme pel professorat d'educació infantil, primària i secundària.