Capítol Métodos de construcción del conocimiento en Economía
RESUM CAPíTOL

El perquè de l’estudi de l’economia és el centre d’aquest capítol. A partir d’això, s’expliquen els mètodes per a la construcció d’aquest coneixement, amb un èmfasi especial en la seva utilitat educativa i les dificultats que podem trobar en l’ensenyament i aprenentatge de l’economia. També s’hi inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’objectiu fonamental d’aquest volum, dedicat a la Història, la Geografia i altres ciències socials, és exposar les bases epistemològiques i metodològiques de les diverses disciplines que s’incorporen a l’educació secundària obligatòria i al batxillerat. Es tracta d’un coneixement especialment rellevant en una concepció didàctica en què els continguts educatius condicionen els processos metodològics. També s’analitzen els currículums des d’una perspectiva crítica. Per acabar, s’inclouen dos capítols, el primer aborda la història de la didàctica, i el segon, l’estat de la qüestió sobre aquest coneixement pedagògic.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 1. Fundamentos epistemológicos y métodos
Parte 2. Las propuetas curriculares
Parte 3. La tradición de enseñar Historia y Geografía y otras ciencias sociales