Capítol Métodos para la enseñanza de las competencias
RESUM CAPíTOL

Els mètodes per a l’ensenyament de competències han de complir una sèrie de condicions perquè l’aprenentatge sigui tan significatiu com sigui possible, de manera que s’assoleixi el màxim grau de domini de la competència. En aquest capítol veurem que la transició del model transmissiu i deductiu a la utilització de metodologies globalitzadores permet avançar progressivament en un itinerari de creixent complexitat metodològica que es desprèn d’un ensenyament que pretén preparar els alumnes en competències per a la vida.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

El repte que planteja un ensenyament de competències per a la vida presenta dos desafiaments: el de la necessitat que els continguts d’aprenentatge s’aprenguin de manera funcional i el de la introducció de continguts relacionats amb l’àmbit personal, interpersonal i social.

Tenint en compte aquestes premisses, s’han seleccionat deu mètodes amb l’objectiu de donar una visió global de les diferents possibilitats d’afrontar els processos d’ensenyament a l’aula.

Per a cadascun dels mètodes se’n revisa l’evolució, les competències més adequades i les pautes per aplicar-los a l’aula i afavorir així l’aprenentatge competencial de l’alumnat. Després de l’anàlisi de cada mètode, es faciliten exemples aplicats a cada etapa des de diverses àrees curriculars.


Llibre disponible per capítols
INDICE