Capítol Métodos para la enseñnza de la Historia
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol desenvolupa els aspectes metodològics i les estratègies més habituals en la didàctica de la història. Així mateix, es defensa especialment el plantejament d’una història viva, en construcció, amb mètodes que propiciïn l’acció didàctica en què prevalgui la indagació i el descobriment i que estimulin al màxim l’activitat intel·lectual de l’alumne. També s’hi inclouen activitats i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest volum està dedicat a l’explicació dels objectius, els mètodes, i altres qüestions relacionades amb el procés d’ensenyament i aprenentatge de la Història i la Geografia. S’esbossen les principals estratègies didàctiques, les finalitats educatives, i les propostes i els plantejaments metodològics més innovadors. Així mateix, s’inclouen dos capítols, un dedicat a Història de l’art, com a contingut que incorpora mètodes específics, i l’altre sobre la didàctica de l’Economia. Les tècniques d’avaluació es tracten de manera conjunta, amb un plantejament pràctic i adaptat als continguts de les ciències socials tant de l’educació secundària obligatòria com del batxillerat.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 1. Didáctica de la Historia
Parte 2. Didáctica de la Geografía y otras ciencias sociales
Parte 3. Evaluación