Llibre Métodos pedagógicos activos y globalizadores Conceptualización y propuestas de aplicación
COL·LECIONS: Graó Educación
EAN: 978-84-9980-676-1
AUTORS
Chiva Bartoll, Óscar / Martí Puig, Manuel / Balaguer Rodríguez, Patrícia / Capella Peris, Carlos / Corbatón Martínez, Raquel / Gil Gómez, Jesús / Llopis Nebot, María Ángeles / Maravé Vivas, María / Ruiz Madrid, Noelia / Salvador García, Celina / Serret Segura, Andreu / Zorrilla Silvestre, Lorena
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
18.50 €
17.57 €
13.00 €
12.34 €
Resum del llibre

Es presenten diferents mètodes pedagògics actius, participatius i globalitzadors susceptibles d’aplicació en els diferents nivells educatius: flipped classroom, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera, aprenentatge-servei, gamificació, històries de vida (enteses com a mètode pedagògic) i aprenentatge per projectes.

Tots els capítols compten amb una breu fonamentació teòrica, una guia dels diferents passos a seguir per aplicar-los, una exemplificació basada en una experiència real (que mostrarà les seves fortaleses i limitacions principals) i les condicions més rellevants per adaptar el mètode explicat a cada context particular.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Productes relacionats