Article Millorem la comunicació, per millorar les relacions
RESUM ARTICLE

Les persones ens comuniquem contínuament. Des que un nadó surt al món, està comunicant-se: envia informació i en rep, estableix vincles amb qui l'envolta. La comunicació, doncs, incideix tant com sembla en les nostres relacions?

AUTORS
Corominas Doula, Marta
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES