Article Mirar-se el text des del punt de vista de la modalització.
RESUM ARTICLE

En aquest article, l'autor hi ressalta la importància de treballar al llarg de tota la secundària la comprensió textual i de fer-ho utilitzant eines noves. Entre aquestes, recupera el tradicional comentari de text, però centrant-lo en el contingut i, pel que fa als aspectes formals, considerant tan sols aquells que col·laborin clarament en la construcció del significat textual. En aquesta direcció, la introducció del concepte de modalització esdevindrà una aportació especialment útil, com s'intentarà provar amb el comentari d'un text argumentatiu en concret.

AUTORS
Macià Guilà, Jaume


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €