Recursos MissToHit


MissToHit
Resum del recurs

Projecte europeu que busca superar els errors de concepte dels estudiants en relació a les àrees STEM a través de l'aplicació del mètode científic, de processos d'aprenentatge autònoms i de la utilització de materials físics impresos amb una impressora 3D o materials reciclats.


Descripció del recurs

Aquest recurs complementa la lectura de l'article Recursos educativos abiertos para el aprendizaje de las ciencias: MISSTOHIT de la Revista Alambique n.93.

Els errors de concepte són idees que no es corresponen amb la nostra comprensió de les ciències naturals i es poden abordar a través de l'observació i l'exploració activa d'experiments que utilitzen objectes físics. Així i tot, per assegurar que els estudiants reconeixen els principis subjacents als fenòmens científics, és important que les activitats pràctiques es combinin amb la instrucció i la interpretació guiada.

Dins del projecte MissToHit s'han dissenyat 10 unitats didàctiques per abordar errors de concepte en les disciplines científiques d'educació secundària. Els temes són: 1) El corrent elèctric, 2) Caiguda, rodament, lliscament; 3) L'efecte hivernacle; 4) Surar o enfonsar-; 5) El gust i el sabor; 6) La conductivitat; 7) La llum; 8) Força i moviment d'un rodet; 9) Les estacions i 10) El moment lineal i angular.

Els recursos educatius de MissToHit proporcionen pautes per al professorat sobre com integrar aquestes activitats a l'aula i fulls de treball perquè els estudiants puguin recollir i analitzar les dades de l'experiment. Les activitats d'aprenentatge estan disponibles de forma gratuïta al web del projecte, en cinc idiomes diferents (anglès, castellà, euskera, italià, holandès).

Enllaç: http://misstohit.deusto.es/