Capítol Modalidades formativas
RESUM CAPíTOL

La decisió sobre com s’impartirà una acció formativa determinada depèn, en primera instància, de qui la impulsa: una institució formativa que ofereix un programa obert, una organització que es planteja formar un grup de col·laboradors, etc. El programa potser és similar, però les diferències que puguin sorgir segons la seva finalitat poden requerir que aquest programa s’imparteixi en modalitats diferents. Així, cada modalitat ha d’aportar a l’acció formativa el que la fa més rellevant o més eficient. Aquest capítol presenta les diferents modalitats formatives que es poden impartir.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €