Capítol Motivación y esfuerzo en la educación secundaria
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es parla de la motivació i l’esforç dels adolescents i el seu important paper en el procés d’ensenyament aprenentatge, i s’ofereixen idees tant per a la reflexió com per a la intervenció al voltant d’aquests temes. Així mateix, s’analitzen les diferents variables (internes i externes) que afavoreixen o dificulten el desenvolupament de la motivació i l’esforç en l’alumnat (autoestima, relacions o entorn familiar, entre d’altres). El capítol acaba amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest volum tracta dels processos d’aprenentatge que tenen lloc a les institucions i a les aules d’educació secundària, i la seva finalitat és servir de suport a l’adquisició i el desenvolupament de les competències associades al coneixement dels aprenents i dels processos d’aprenentatge, així com facilitar la utilització d’aquests coneixements per planificar i dur a terme un ensenyament afavoreixi l’aprenentatge. De la mateixa manera que succeeix amb els altres tres volums de caràcter general, els temes i les qüestions dels que s’ocupa no estan associats de manera exclusiva o prioritària a una especialitat concreta, sinó que estan presents a totes elles, i per a totes elles han de ser de gran utilitat i rellevància.


Llibre disponible per capítols
INDICE