Resum del llibre

Mostra a partir de 34 activitats aplicades a les aules de secundària com podem utilitzar eines lingüístiques per promoure els tipus de processos mentals que volem ensenyar: dissenyar experiments, treure conclusions de dades, determinar la certesa d'una proposició...

El llibre presenta una gran varietat d'experiències que s'analitzen des de diferents marcs de la filosofia del llenguatge i la didàctica de les ciències, i es proposen 41 suports i bastides didàctiques (plantilles, exemples, rúbriques…) lingüístics llestos per enriquir el disseny d'activitats d'aula.