Capítol Mujer e inmigración. Dignidad e igualdad según la mirada religiosa
RESUM CAPíTOL

Si no es reconeix a les dones i als immigrants la seva condició de ciutadans lliures, si no s’accepta que són persones que posseeixen dignitat, capaces de dirigir la seva pròpia vida, no hi haurà un veritable diàleg democràtic entre les religions. Aquest capítol introdueix la noció de gènere en relació amb la religió i l’educació. S’hi revisa la representació de la dona i la persona immigrant en les cinc religions professades mundialment, i es fa una anàlisi crítica que aposta per imatges en què imperi l’equitat i el diàleg oberturista entre els diferents posicionaments religiosos.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Visió de conjunt de les dimensions, condicionants i implicacions de la diversitat religiosa per als centres i els programes educatius, que ofereix una aportació significativa en diferents àmbits: en estrats d'exercici politicoeducatiu, donant suport al disseny d'espais educatius interreligiosos en societats de composició identitària heterogènia; en el nivell de l'acció educativa, contribuint a la reelaboració del pensament pràctic a partir de directrius teoricopedagògiques, organitzatives i curriculars associades a la construcció de l'escola interreligiosa; i en els estaments d'investigació educativa, subministrant consistència a les teories que fonamenten l'actuació educativa en entorns de diversitat religiosa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La construcción sociopedagógica del diálogo interreligioso
II Parte: Organización, currículo y agentes en la escuela multirreligiosa