OBERT   LLEGIR
Article Multilingüismo e identidad Poniendo en valor el conocimiento del alumnado
RESUM ARTICLE

La metodologia del transllenguatge utilitza totes les llengües que formen part del repertori lingüístic de l’alumnat com a recursos per aprendre. Aquest enfocament, basat en les pràctiques lingüístiques dels estudiants multilingües, en maximitza els recursos i en valora el coneixement i la identitat com a subjectes multilingües. Ha estat aplicat amb èxit en una classe d’educació secundària amb un nombre elevat d’alumnes sahrauís.FORMATS DISPONIBLES
En obert