Capítol Multimedia e historia
RESUM CAPíTOL

Una de les particularitats de la història és la naturalesa variada de les seves fonts i procediments d’investigació. En aquest sentit, la projecció multimèdia permet incorporar a l’aula tot tipus de fonts històriques: textos escrits, testimonis orals, documents audiovisuals, fotografies, etc. La multimèdia expositiva introdueix l’alumnat en la metodologia de la investigació històrica perquè pugui construir el seu propi discurs històric a partir d’un conjunt de fonts seleccionades pel docent. Aquest capítol presenta alguns dels recursos multimèdia més comuns i una llista d’adreces electròniques d’interès sobre materials multimèdia d’història.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Aquesta obra presenta un mètode senzill i didàcticament efectiu d'incorporar multimèdia expositiva a l'aula d'història utilitzant les aplicacions més comunes de presentació (PowerPoint i Impress). La proposta està recolzada per cinc anys d'investigació experimentals amb més d'un miler d'alumnes d'ensenyament secundari i batxillerat i s'ha dissenyat tenint en compte la teoria cognitiva de l'aprenentatge multimèdia de R.E. Mayer i els suggeriments d'un ampli conjunt de professors de secundària entrevistats amb aquesta finalitat. Inclou les bases teòriques i els principis generals de l'aprenentatge multimèdia, els models de disseny de diapositives multimèdia -classificats segons la naturalesa de la font històrica o el procediment didàctic utilitzats a l'aula- i l'eficiència d'aquest tipus de materials didàctics.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Aprendizaje multimedia de la historia
II Parte: Tipologías de multimedia expositiva de base para el aprendizaje de la historia
III Parte: Eficiencia de la multimedia expositiva para el aprendizaje de la historia
IV Parte: Ejemplos gráficos