Article Multimodalidad y lengua oral Enseñando las fronteras del lenguaje
RESUM ARTICLE

El terme multimodalitat és un neologisme que substitueix el vell terme comunicació no verbal, més difós i plantejat des de l’absència de verbalitat. La multimodalitat engloba quatre factors bàsics: llenguatge parlat, llenguatge escrit, paralingüística vocal i paralingüística no vocal. L’article presenta aquestes modalitats i analitza l’oralitat des de la diversitat d’elements que intervenen en un univers discursiu.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €