Article Multimodalitat i llengua oral Ensenyant les fronteres del llenguatge
RESUM ARTICLE

El terme multimodalitat és un neologisme que substitueix el vell terme comunicació no verbal, més difós i plantejat des de l’absència de verbalitat. La multimodalitat engloba quatre factors bàsics: llenguatge parlat, llenguatge escrit, paralingüística vocal i paralingüística no vocal. L’article presenta aquestes modalitats i analitza l’oralitat des de la diversitat d’elements que intervenen en un univers discursiu.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Pensar abans de parlar
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions