Llibre Música de hoy para la escuela de hoy Repertorio instrumental con propuestas didácticas


FORMATS DISPONIBLES
23,00 €
21,85 €
Material complementari
BE150mc
Resum del llibre
Quan els professors i les professores de música utilitzem la interpretació i la practica instrumental com a element educador i motivador per a les nostres alumnes i alumnes ens trobem amb diversos problemes: la falta d'instruments a les aules, l'escassetat d'un repertori adequat, la insuficient preparació tècnica de l'alumnat...
Aquesta publicació inclou vuit peces que han estat concebuts per ajudar en la resolució d'aquests problemes. Es tracta de composicions originals que fugen de les adaptacions de peces "clàssiques" o "modernes". Han estat compostes per als instruments que habitualment podem trobessin un aula de qualsevol centre d'ensenyament i amb un nivell tècnic assequible al nostre alumnat.
En el disc compacte, que també funciona com a base pregrabada, a manera de play-back, s'han gravat, a més de les versions completes de cada peça, altres adaptades a diferents nivells de coneixements musicals, perquè els nois i les noies pugui tocar algunes parts assequibles sobre altres pregrabadas de major dificultat.