FORMATS DISPONIBLES
24,60 €
23,37 €
17,30 €
16,44 €
Resum del llibre
Està dirigit a tots us professionals de l'ensenyament de la música de tots els nivells educatius (des d'educació infantil a l'educació postobligatoria). A partir de l'anàlisi del llenguatge musical i les seves lleis, es realitza un treball detallat i rigorós dels objectius i continguts de l'ensenyament de la música, amb propostes d'activitats de cant, percussió i expressió corporal, execució instrumental, creació, etc. Igualment s'inclouen seqüències didàctiques per abordar l'audició del fenomen sonor i la discriminació de les seves qualitats, així com proposades per desenvolupar l'audició activa i comprensiva de la música de tots els temps i llocs, sense oblidar el paper que té l'avaluació en l'adquisició d'aquests processos.