Article Música y poesía Hacia un corpus que explore nuevas relaciones
RESUM ARTICLE

En aquest article, s’hi analitzen les relacions interartístiques que es produeixen entre música i poesia, a fi d’establir criteris didàctics de selecció d’un corpus de poesia musicada que permeti treballar la varietat dialectal, la competència literària i la identitat cultural a l’educació secundària obligatòria.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €