Article Narrativas en los inicios de la escritura La importancia del diálogo y la reflexión en la alfabetización
RESUM ARTICLE

Aquest article posa de manifest la importància que els infants intentin comprendre com funciona el llenguatge escrit, les regles i les idiosincràsies bàsiques que el regeixen, per gaudir de l’adquisició de l’escriptura i aprendre’n de manera significativa. Exposem una investigació d’aula en una classe de P5 en què el mestre crea una unitat didàctica amb diverses propostes de lectura i d’escriptura que volen suscitar la reflexió metalingüística compartida.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Textos

Continguts de la revista
Monografía: Nuevas estrategias didácticas
Actualización y reflexión
Intercambio
Ideas prácticas
Informaciones