Article Narratives en els inicis de l'escriptura La importància del diàleg i la reflexió en l'alfabetització
RESUM ARTICLE

Aquest article posa de manifest la importància que els infants intentin comprendre com funciona el llenguatge escrit, les regles i les idiosincràsies bàsiques que el regeixen, per gaudir de l’adquisició de l’escriptura i aprendre’n de manera significativa. Exposem una investigació d’aula en una classe de P5 en què el mestre crea una unitat didàctica amb diverses propostes de lectura i d’escriptura que volen suscitar la reflexió metalingüística compartida.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Noves estratègies didàctiques
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions