Capítol Neuroeducación y movimiento. Conductas motrices inteligentes
RESUM CAPíTOL

Per què som com som? Venim d'un llarg procés evolutiu i adaptatiu amb múltiples transformacions a nivell corporal, motor i cerebral. El cervell actual suposa la gran conquesta d'aquest procés. El seu coneixement i funcionament mitjançant les aportacions de la neurociència, la paleoantropología o la psicologia ens mostren l'íntima relació del cervell i la motricitat en les primeres edats. Mitjançant la motricitat, els nostres nens i nenes assagen conductes motrius intel·ligents, exerceixen la cognició sistemàtica, s'expressen, modulen les seves emocions, conformen el caràcter, se socialitzen, configuren el seu cervell i construeixen la seva personalitat. Per aconseguir un rendiment ple en aquest procés es necessiten 10.000 hores de motricitat espontània i dirigida en els primers nou anys de vida. Des de la unicitat de cadascun dels nostres nens i nenes entenem que cadascú posseeix un talent únic i diferent i plantegem un sistema pedagògic alternatiu de motricitat d'arrel filogenètica per a nens i nenes de 0 a 12 anys («“Mètode Olivera”, conductes motrius intel·ligents»). La seva finalitat última no és aprendre destreses o habilitats motores, ni buscar utilitats ni rendiments immediats, sinó desenvolupar capacitats personals mitjançant la interpretació de deu models corporals, l'activació d'intel·ligències múltiples i l'observació de valors.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Aborda el desenvolupament del benestar i la millora de la salut des de diferents perspectives i àmbits (educació física, dansa, psicomotricitat, literatura, arts plàstiques i escèniques) amb l'objectiu d'oferir coneixements i recursos que permetin prendre decisions de manera autònoma i conscient davant diverses opcions de conductes saludables. A través dels diferents capítols es presenten propostes dirigides a promoure noves estratègies d'aprenentatge a partir de metodologies diverses, inclusives i sostenibles, orientades al desenvolupament d'una salut integral (física, mental, emocional, interior i social), prenent com a eix fonamental el coneixement del cos i del moviment.


Llibre disponible per capítols
INDICE