Article Ni presencial ni virtual. ¡Hay que ir más lejos!
RESUM ARTICLE

El tancament de les escoles obre un període d’incertesa molt gran. Malgrat això, si existeix un vincle previ amb les llars, es pot donar una continuïtat al treball d’aula a fi que els nens i nenes aprenguin amb sentit, també es pot aprofundir en les relacions amb les famílies i teixir col·lectivament una xarxa de compensació social que permeti que tothom participi en el món educatiu. Ni l’edat dels infants ni la manca de presencialitat són obstacles insalvables.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Dosier

Continguts de la revista
EDITORIAL
BLOQUE 1: ¿Hasta cuándo tenemos tiempo?
BLOQUE 2: Más allá de la inmediatez
BLOQUE 3: No nos rendimos: caminamos
BLOQUE 4: Epílogo final, conclusión
Para saber más...