Ninja Mock
Resum del recurs

Eina per a dissenyar prototips d’aplicacions per a dispositius mòbils.


Descripció del recurs

Ninja Mock és una eina per a la creació de prototips i esbossos d’aplicacions per a dispositius mòbils i webs, sent gratuïta la primera maquetació.

Es poden realitzar individualment o en grup, incloent-hi l’aprenentatge cooperatiu a l’aula, i alhora testejar les maquetes dels altres grups. És una bona estratègia per posar a prova la imaginació dels i les alumnes endinsant-se en un món que avui dia coneixen a la perfecció, què els agradaria trobar al seu telèfon?

Podeu accedir-hi des del següent enllaçhttps://ninjamock.com/