Capítol Nos implicamos
RESUM CAPíTOL

El paper de l’educador a l’aula de l’escola infantil es basa en el coneixement del moment evolutiu de cadascun dels seus alumnes i de saber quines són les seves capacitats. Aquest capítol recull quina és la funció que acompleix a l’aula durant la jornada, tenint en compte els diversos escenaris de joc, l’organització, les rutines o els materials que puguin ajudar a satisfer les necessitats dels més petits. Així mateix, s’exposa la importància de la relació i la comunicació entre família i escola, atès que l’educació dels nens i les nenes és una competència compartida entre totes dues parts.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Es presenten idees i propostes per estimular els sentits, investigar i, en definitiva, aprendre jugant amb materials naturals i de la vida quotidiana. Les propostes compilades en aquest llibre pretenen obrir vies d’innovació educativa, aportar idees per al joc amb materials naturals i afavorir un ambient educatiu suggeridor. El llibre és interessant no només per a educadors i altres professionals implicats en contextos educatius i lúdics, sinó també per a familiars que desitgen compartir el temps de lleure i buscar activitats en les quals els nens i les nenes investiguen i descobreixen sensacions diverses. En definitiva, un llibre ple d’olors i textures per assaborir en companyia. Un llibre atractiu i de lectura àgil que resultarà imprescindible per als que dissenyen i participen en activitats d’exploració amb la primera infància.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Propuesta de actividades