Article Nova llei per a un nou segle.
RESUM ARTICLE

El terme qualitat, que ja sortia a la LOCE, el conjuguen amb el d'equitat, o sigui per comptar amb tots i totes dins el sistema educatiu. Un nou terme que s'explicita en el títol del document de debat és el d'entre tots. Em sembla important que des de les instàncies del Ministeri, i un cop transmeses les competències en educació, des de les conselleries d'Educació de les comunitats autònomes, es comenci a fer ús d'aquest terme, que significa que la responsabilitat de l'EDUCACIÓ, així, amb majúscules, és de tota la societat.

AUTORS
Abelló Planas, Lola
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
3,00 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Experiències d'escola.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
TEMA DEL CURS: Educació per la pau
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL