Article Noves tecnologies i nous productes
RESUM ARTICLE

En aquest article l'autor es proposa presentar una panoràmica de com les noves tecnologies han modificat els recursos i els hàbits de treball en terminologia; es comenten i es revisen quins són els productes informàtics principals amb què compten avui dia les professionals i els professionals de la terminologia en les diverses fases del seu treball; quins problemes poden ser resolts actualment per aquestes aplicacions, i en quina direcció evolucionaran previsiblement aquestes eines durant els pròxims anys.

AUTORS
Tebé Soriano, Carles


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €