Capítol Nuestro punto de partida: estudio de las CCBB en el panorama educativo español
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es fa una breu síntesi del concepte actual de competència, per enumerar posteriorment les propostes més significatives publicades i identificant les directrius que les descriuen. Així mateix s’identifiquen i s’aclareixen els errors més comuns que, des del punt de vista dels autors, es produeixen en el tractament educatiu de les competències bàsiques en el marc escolar.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €