Capítol Nuestro sistema de numeración
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta una reflexió des de diferents perspectives sobre el nostre sistema numèric: el decimal (que constitueix, a més, l’únic llenguatge universal de la humanitat), fent un repàs de la seva història, la seva gènesi, els seus avantatges principals respecte a altres sistemes de numeració i les dificultats principals per al seu aprenentatge i interiorització. Amb aquesta finalitat, s’exposen diferents situacions que posen en dubte els nostres propis coneixements sobre la matèria.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €