Capítol Nuevas identidades. PLE: tu identidad (personal y profesional) es la clave
RESUM CAPíTOL

A l'era d'Internet l'aprenentatge és connectat, ubic, invisible i permanent. S'ha convertit en un procés que escapa de la regulació d'espais formals i no formals, en què Internet i les xarxes socials, en particular, són el nou escenari d'aprenentatge. Aquest escenari ens planteja noves preguntes, com quin tipus d'aprenent requereixen aquests nous aprenentatges. En aquest capítol es presenta l'entorn personal d'aprenentatge (PLE), el qual ens defineix com a aprenents autònoms a la Xarxa i reflecteix qui som, i també mostra els dispositius, les eines i els serveis d'Internet i les persones de qui aprenem.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula de Secundaria

Resum del llibre

Aquest llibre és, al mateix temps, una proposta educativa per a l’ús de la tecnologia a l’aula, un manual amb suggeriments múltiples per a la creació d’«artefactes digitals» (els podcasts, la geolocalització, els murals digitals, els robots, etc.) i una revisió de projectes de referències que fan ús dels «artefactes digitals» que es presenten aquí.

Un llibre escrit per docents per a docents de qualsevol etapa educativa que vulguin disposar d’una guia per entrar en el món de l’educació digital. Aquest és, en realitat, l’objectiu principal d’aquest llibre: arribar fins a la teva classe i ajudar-te a dissenyar projectes d’aprenentatge a través de la creació d’«artefactes digitals».


Llibre disponible per capítols
INDICE