Capítol Nuevas tendencias en innovación educativa: Hacia un paradigma integrador
RESUM CAPíTOL

Actualment hi ha una gran preocupació per l’estat de l’educació al nostre país a causa de factors com ara el fracàs escolar, les diferents problemàtiques que presenta l’alumnat, el desgast del professorat, etc. Davant d’aquesta crisi educativa, però, estan apareixent noves tendències educatives com a resposta a aquestes problemàtiques. Aquest capítol mira de respondre a les preguntes sobre què s’entén per innovació educativa, quins són els principis comuns subjacents a les noves tendències en educació i quines són les principals característiques psicològiques dels docents que s’impliquen en l’exercici de la innovació educativa. FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L’anomenada revolució digital obliga els agents educatius a una reflexió profunda al voltant de com els processos d’ensenyament i aprenentatge han d’adaptar-se als nous desenvolupaments tecnològics i a les tendències que sobre aquests s’articulen.

En aquest context, aquesta obra proporciona una visió de l’impacte de la tecnologia en els processos educatius i, per altra banda, visualitzar aportacions de la investigació i la innovació educativa que es caracteritzen per una aplicabilitat efectiva a les aules.

El llibre pretén capturar la naturalesa polièdrica de la tecnologia i, en conseqüència, analitza els desenvolupaments i les tendències tecnològiques emergents (BYOD, intel·ligència artificial, robòtica, etc.) amb el propòsit de brindar un coneixement pràctic de cara a una implementació efectiva de la tecnologia a les aules.Llibre disponible per capítols
INDICE