Capítol Observaciones generales sobre la eficacia de la herramienta
RESUM CAPíTOL

Les afirmacions que es recullen en aquest capítol sobre l’eficiència didàctica de la multimèdia expositiva com a eina per a l’aprenentatge de la història a l’aula de secundària es basen en una sèrie d’investigacions dutes a terme entre 2004 i 2009, a partir d’entrevistes al professorat i a l’alumnat. Concretament, aquest capítol recull algunes observacions generals relacionades amb el material utilitzat per l’alumnat (quadern de treball), l’efectivitat dels mètodes de presentació aplicats a l’aula i la valoració positiva dels elements dinàmics davant els estàtics.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Aquesta obra presenta un mètode senzill i didàcticament efectiu d'incorporar multimèdia expositiva a l'aula d'història utilitzant les aplicacions més comunes de presentació (PowerPoint i Impress). La proposta està recolzada per cinc anys d'investigació experimentals amb més d'un miler d'alumnes d'ensenyament secundari i batxillerat i s'ha dissenyat tenint en compte la teoria cognitiva de l'aprenentatge multimèdia de R.E. Mayer i els suggeriments d'un ampli conjunt de professors de secundària entrevistats amb aquesta finalitat. Inclou les bases teòriques i els principis generals de l'aprenentatge multimèdia, els models de disseny de diapositives multimèdia -classificats segons la naturalesa de la font històrica o el procediment didàctic utilitzats a l'aula- i l'eficiència d'aquest tipus de materials didàctics.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Aprendizaje multimedia de la historia
II Parte: Tipologías de multimedia expositiva de base para el aprendizaje de la historia
III Parte: Eficiencia de la multimedia expositiva para el aprendizaje de la historia
IV Parte: Ejemplos gráficos