Capítol Observar para interpretar
RESUM CAPíTOL

Les experiències de vida quotidiana que s'ofereixen en aquest capítol s'engloben dins de tres grans blocs: activitats manipulatives, racó del descans i racó de l'experimentació. Totes elles segueixen una estructura comuna que abraça i concreta els següents apartats: introducció, objectius, metodologia, materials, paper del mestre o la mestra, pauta d'observació, descripció, observació i interpretació-hipòtesi de les activitats i conclusions. Aquest esquema, per tant, permet englobar la preparació, l'execució i l'anàlisi de les activitats proposades en totes les experiències recollides.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
Propostes d'activitats per dur a terme amb nens i nenes de 2 a 6 anys, que ajuden a establir elements de continuïtat i progressió entre els dos cicles, i que s'agrupen en tres blocs (1. Activitats manipulatives, 2. Racó del descans i 3. Racó d'experimentació). Totes les activitats mantenen una estructura comuna que facilita la seqüència i posada en pràctica a l'aula (Introducció. Objectius. Metodologia. Materials. Paper del mestre. Pauta d'observació. Descripció, observació i interpretació-hipòtesi de les activitats. Conclusions). Cada bloc presenta una pauta d'observació i un registre d'observació individual o grupal d'exemple.

Llibre disponible per capítols
INDICE